RAMADAN TAFSEER (1444/2023)

TARE DA:- DR. BASHIR ALIYU UMAR (O.O.N)

RAMADAN TAFSEER (1444/2023)
:
FILE: 001 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.85 MB
 
FILE: 002 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.54 MB
 
FILE: 003 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.92 MB
 
FILE: 004 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.05 MB
 
FILE: 005 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.18 MB
 
FILE: 006 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.29 MB
 
FILE: 007 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 15.11 MB
 
FILE: 008 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.24 MB
 
FILE: 009 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.99 MB
 
FILE: 010 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.01 MB
 
FILE: 011 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.31 MB
 
FILE: 012 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.04 MB
 
FILE: 013 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.10 MB
 
FILE: 014 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.01 MB
 
FILE: 015 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.58 MB
 
FILE: 016 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.75 MB
 
FILE: 017 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.70 MB
 
FILE: 018 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 20.24 MB
 

RAMADAN TAFSIR 1444/2023

TARE DA:- ASS. PROF.  BASHIR ALIYU UMAR (O.O.N)

WURI: MASALLANCI JUMA'AH NA AL-FURQAN ALUE AVENUE, NASARAWA GRA, KANO STATE.

Nature