RAMADAN TAFSEER (1444/2023)

TARE DA: PROF. MUHAMMAD SANI UMAR RIJIYAR LEMO (O.O.N)

RAMADAN TAFSEER (1444/2023)
:
FILE: 001 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.67 MB
 
FILE: 002 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.46 MB
 
FILE: 003 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.02 MB
 
FILE: 004 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.35 MB
 
FILE: 005 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 39.56 MB
 
FILE: 006 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.45 MB
 
FILE: 007 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.45 MB
 
FILE: 008 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.18 MB
 
FILE: 009 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 11.95 MB
 
FILE: 010 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.52 MB
 
FILE: 011 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.65 MB
 
FILE: 012 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.27 MB
 
FILE: 013 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.50 MB
 
FILE: 014 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.48 MB
 
FILE: 015 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.77 MB
 
FILE: 016 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.24 MB
 
FILE: 017 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 11.80 MB
 
FILE: 018 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.10 MB
 
FILE: 019 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.74 MB
 
FILE: 020 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.67 MB
 
FILE: 021 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 11.80 MB
 
FILE: 022 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.41 MB
 
FILE: 023 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 12.05 MB
 

RAMADAN TAFSIR 1444/2023

TARE DA:-  ASS. PROF. MUHAMMAD SAMI UMAR RIJIYAR LEMO (O.O.N)

WURI: MASALLACIN GWALLAGA BAUCHI

Nature