SABUBA GUDA UKU WANDA SUKE FARUWA KAFIN AURE SUKE HANA AUREN TAFIYA YADDA AKE SO

TARE DA:- SHEIKH ABUBAKAR MUKHTAR YOLA


SABUBA GUDA UKU WANDA SUKE FARUWA KAFIN AURE SUKE HANA AUREN TAFIYA YADDA AKE SO

SABUBA GUDA UKU WANDA SUKE FARUWA KAFIN AURE SUKE HANA AUREN TAFIYA YADDA AKE SO

TARE DA:- SHEIKH ABUBAKAR MUKHTAR YOLA