RAMADAN TAFSEER (1444/2023)

TARE DA:- DR. ABUBAKAR MUHAMMAD SANI BIRNIN KUDU

RAMADAN TAFSEER (1444/2023)
:
FILE: 001 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 8.21 MB
 
FILE: 002 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 8.11 MB
 
FILE: 003 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.43 MB
 
FILE: 004 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 8.30 MB
 
FILE: 005 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 8.44 MB
 
FILE: 006 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.21 MB
 
FILE: 007 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.99 MB
 
FILE: 008 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.61 MB
 
FILE: 009 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.65 MB
 
FILE: 010 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 11.92 MB
 
FILE: 011 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 17.00 MB
 
FILE: 012 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.70 MB
 
FILE: 013 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.62 MB
 
FILE: 014 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.60 MB
 
FILE: 015 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.31 MB
 
FILE: 016 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 10.15 MB
 
FILE: 017 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.71 MB
 
FILE: 018 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.27 MB
 
FILE: 019 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 15.29 MB
 
FILE: 020 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.51 MB
 
FILE: 021 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.88 MB
 
FILE: 022 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.71 MB
 
FILE: 023 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.52 MB
 
FILE: 024 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 13.37 MB
 
FILE: 025 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 14.28 MB
 
FILE: 026 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 8.68 MB
 
FILE: 027 TAFSEER (1444H-2023M).mp3
SIZE: 16.55 MB
 

RAMADAN TAFSIR 1444/2023

TARE DA:-   DR. ABUBAKAR MUHAMMAD SANI BIRNIN KUDU

WURI: MASSALACIN GALADANCHI, BIRNIN-KUDU, JIGAWA STATE.

Nature