WURARE GUDA BIYAR WADANDA AJANNU SUKE ZAMA ACIKI

TARE DA:- PROF. MANSUR SOKOTO mni

WURARE GUDA BIYAR WADANDA AJANNU SUKE ZAMA ACIKI
:
FILE: AKWAI WURARE GUDA BIYAR WADANDA SHAIDANU SUKE ZAMA A CIKIN SU.mp3
SIZE: 1.17 MB
 

AKWAI WURARE GUDA BIYAR WADANDA SHAIDANU SUKE ZAMA A CIKIN SU

TARE DA:- PROF. MANSUR SOKOTO mni

Nature