INA QIYAMUL LAYL SAI DAI RAKA'A BIYU NAKE GAJERU AMAN INA JIMAWA A CIKIN SUJJADA YA FALALAR YIN HAKAN?

TARE DA:- SHEIKH ABUBAKAR MUKHTAR YOLA


INA QIYAMUL LAYL SAI DAI RAKA'A BIYU NAKE GAJERU AMAN INA JIMAWA A CIKIN SUJJADA YA FALALAR YIN HAKAN?

TARE DA:- SHEIKH ABUBAKAR MUKHTAR YOLA

Nature