ALLAHU AKBAR ASHE BA HUTU ZA AYI BA KIRAN ALLAH ZAKA AMSA ALLAH YAJIKAN KA YA GAFARTA MA

TARE DA:- DR. AHMAD MUHAMMAD IBRAHIM B.U.K


ALLAHU AKBAR ASHE BA HUTU ZA AYI BA KIRAN ALLAH ZAKA AMSA

ALLAH YAJIKAN KA YA GAFARTA MA 

Nature