INDA RABBANA BAWAHALA

TARE DA: DR. ABDALLAH USMAN G/KAYA


AMSAR FADIN INDA RABBANA BAWAHA

M. ABDALLAH YAYI SHARHI KAN FADIN KALMAR NAN DA TAYI SHUHURA ABAKUNAN MUTANE WATO "INDA RABBANA BAWAHALA"

Nature