DAGA LOKACIN DA KAGA ANA KAUNAR MUTUM TO DUK ABIN DA ZAKA YI DOMIN KAI SHI KASA BAYA SAWA KAI A KAUNACE KA

TARE DA:- SHEIKH IDRIS YUNUS


DAGA LOKACIN DA KAGA ANA KAUNAR MUTUM TO DUK ABIN DA ZAKA YI DOMIN KAI SHI KASA BAYA SAWA KAI A KAUNACE KA

DAGA LOKACIN DA KAGA ANA KAUNAR MUTUM TO DUK ABIN DA ZAKA YI DOMIN KAI SHI KASA BAYA SAWA KAI A KAUNACE KA

TARE DA:- SHEIKH IDRIS YUNUS