ALLAHU AKBAR ASHE BA HUTU ZA AYI BA KIRAN ALLAH ZAKA AMSA ALLAH YAJIKAN KA YA GAFARTA MA

TARE DA:- DR. AHMAD MUHAMMAD IBRAHIM B.U.K


ALLAHU AKBAR ASHE BA HUTU ZA AYI BA KIRAN ALLAH ZAKA AMSA ALLAH YAJIKAN KA YA GAFARTA MA

ALLAHU AKBAR ASHE BA HUTU ZA AYI BA KIRAN ALLAH ZAKA AMSA

ALLAH YAJIKAN KA YA GAFARTA MA