KIRA JAN HANKALI DA NASIHA AKAN MASU KAYYADE HAIHUWA

TARE DA:- DR. ABDALLAH USMAN GADON KAYA


KIRA JAN HANKALI DA NASIHA AKAN MASU KAYYADE HAIHUWA 

TARE DA:- DR. ABDALLAH USMAN GADON KAYA

Nature