NASIHA GA IYAYE MATA

GABATARWA:  PROF. MANSUR IBRAHIM SOKOTO, mni

NASIHA GA IYAYE MATA
:
FILE: NASIHA GA IYAYE MATA GAME DA RAYUWAR AURE.mp3
SIZE: 15.29 MB
 

NASIHA GA IYAYE MATA GAME DA RAYUWAR AURE   

MAI GABATAR DA MALAMAI
 PROF. MANSUR IBRAHIM SOKOTO

MALAMAI
(1) DR ABDALLAH USMAN GADON ƘAYA
(2) SHEIKH AMINU IBRAHIM DAURAWA

VENUE
NANA HAFSAH ISLAMIYYAH,ƘOFAR RINI,SOKOTO STATE.

DATE
27TH MUHARRAM,1444
25TH AUGUST,2022.

Nature