IDAN NA TASHI NAYI QIYAMUL LAYL BANA SAMUN DAMAR NAYI AZKHAR DA WASU 'YAN KARANCE-KARANCENA NA BAYAN ASUBAH MALAM WANE NE YAFI?

TARE DA:- SHEIKH ABUBAKAR MUKHTAR YOLA


IDAN NA TASHI NAYI QIYAMUL LAYL BANA SAMUN DAMAR NAYI AZKHAR DA WASU 'YAN KARANCE-KARANCENA NA BAYAN ASUBAH MALAM WANE NE YAFI?

TARE DA:- SHEIKH ABUBAKAR MUKHTAR YOLA

Nature