KAGA MACE TA ZAMA FARA KUMA DUK KARYA NE BAKAKIRIN CE

TARE DA:- SHEIKH AMINU IBRAHIM DAURAWA


KAGA MACE TA ZAMA FARA KUMA DUK KARYA NE BAKAKIRIN CE

TARE DA:- SHEIKH AMINU IBRAHIM DAURAWA

Nature