YA ALLAH KA MANA TSARI DAGA SHARRIN BOKA

TARE DA:- DR. ABDULLAH USMAN G/KAYA


YA ALLAH KA MANA TSARI DAGA SHARRIN BOKA

TARE DA:- DR. ABDULLAH USMAN G/KAYA

Nature