IDAN NAYI TAHIYATUL MASJID SAI WATA BUKATA TASO NAFITA DAGA MASALLACI IDAN NADAWO SAI NA SAKE?

TARE DA:- SHEIKH ABUBAKAR MUKHTAR YOLA


IDAN NAYI TAHIYATUL MASJID SAI WATA BUKATA TASO NAFITA DAGA MASALLACI IDAN NADAWO SAI NA SAKE?

IDAN NAYI TAHIYATUL MASJID SAI WATA BUKATA TASO NAFITA DAGA MASALLACI IDAN NADAWO SAI NA SAKE?

TARE DA:- SHEIKH ABUBAKAR MUKHTAR YOLA